2005/Jul/07

วันนี้ รู้สึก ว่ามีเพื่อนเยอะมาก มาล้อมหน้าล้อมหลัง แต่ไม่มีเพื่อนไม่มีใครเข้าใจ

หนาวกาย

หนาวนี้ หนาวนัก อยากได้ความอบอุ่น จากร่างกายใครสักคน มาโอบกอด

แบบจึงใจ ไม่ได้หมายถึง แฟนคับ เป็นใครก็ได้ ที่จิงใจกับเรา

หนาวใจ

เนื่องจาก ความไม่เข้มแข็ง ความไม่มั้นคง ทางใจ ไม่เข้ม แข็งนั้นเอง วันนี้เลย

หนาวเป็นพิเศษ ทั้ง อากาศ และจิตใจ

เขียนให้คนรัก

-- รู้ไหมว่า เหนื่อย มาก บางครั้งถ้าฉันไม่เข้มแข็ง พอ อาจจะหมดรักเธอก็ได้

--รู้ไหมที่ต้องระแวงคิดมาก มันเหนื่อย แค่ไหน มันใช้เวลามาก เท่าไหร่

--แต่รู้ไหม

-----ฉัน รัก เธอ


edit @ 2005/07/07 19:42:40